Upozornenie

Prosíme vás, aby ste nevstupovali do priestorov farskej záhrady pri kostole, kde sa pri búrke zlomil strom a prevalil strechu zvonice. Na čas budú tiež odstavené zvony.

Ďakujeme vám za pochopenie.

Jubilejný rok 2025
KBS
Diecéza
Farnosť Martin-Sever