Rekonštrukcia osvetlenia interiéru kostola

Jubilejný rok 2025
KBS
Diecéza
Farnosť Martin-Sever