Farská púť Bardejov, Hervatov a Zakopané v Poľsku 2022