Farnosť sv. Martina

Aktuality

  • Farský letný tábor

  • Kurz prípravy na manželstvo v dekanáte Martin

    Miesto:  Katolícka ZŠ A. Bernoláka v Martine (JM Centrum) Forma:  víkendové kurzy bez ubytovania Kurzy prebiehajú od piatku popoludnia do nedele podvečera. Program v piatok začína o 16.00 a končí o 20.30. […]

  • Spôsoby prijímania Eucharistie na Slovensku

    Drahí bratia a sestry, v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilok rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnejcirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, […]