Pondelok 16.XI.2020 6:00 17:30
Utorok 17.XI.2020 6:00 17:30
Streda 18.XI.2020 6:00 17:30
Štvrtok 19.XI.2020 6:00 17:30
Piatok 20.XI.2020 6:00 17:30
Sobota 21.XI.2020 7:00 17:30
Nedeľa 22.XI.2020 7:00 8:30 9:45 11:00 17:30

Z nových oficiálnych pravidiel vyberáme:

  • Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, … … pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich
  • Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. …nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
  • …rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti.

Ďalšie pravidlá pre sväté omše:

  • dovolené sú iba miesta označené zelenou značkou
  • omše sú recitované, bez hromadného spevu,
  • Sólovo môže spievať organista s hudobným doprovodom
  • dezinfekcia rúk, rúško, zákaz podávania rúk
Upravené pred 12 dní

1. Adventná nedeľa

Liturgický kalendár

Po 30.XI. Sv. Ondreja, apoštola – sviatok
Ut 01.XI. Féria
St 02.XI. Féria
Št 03.XI. Sv. Františka Xaverského, kňaza – spomienka
Pi 04.XI. Sv. Jána Damascénskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka
So 05.XI. Féria
Ne 06.XI. 2. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.

Sväté omše – v nových protipandemických opatreniach budeme slúžiť Pon – Pia 6.00; 17:30; Sob 7:00; 17:30; Ned: 7:00; 8:30; 9:45; 11:00; 17:30; V Dražkovciach v nedeľu o 9:00; 10:15; Kvôli kapacitným obmedzenia v Sklabini zatiaľ sv. omše nebudú.

Stretnutia birmovancov – budú v piatok 11. a 18. decembra 2020 po večernej sv. omši.

Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod.

Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Ďakujeme zapísaným adorujúcim za ich službu.

Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským programom.

Spovedanie chorých pred vianočnými sviatkami – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich môžete po sv. omši v sakristii, telefonicky alebo mailom. Spovedať ich budeme 17. a 18. decembra od 9:00 hod.

Zbierka na charitu – Dnes sa koná zbierka na charitu, ktorú môžete podporiť aj poštovým poukazom, ktoré sú vzadu za lavicami. Za vaše milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.

Vianočná taška sv. Vincenta – S blížiacimi sa Vianocami sa môžete zapojiť do zbierky potravín pre rodiny a ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi a sú odkázaní na pomoc tých, ktorí sa chcú podeliť. Akcia prebieha pod záštitou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Ak sa chcete aj Vy do tohto podujatia zapojiť, môžete do Vianočnej tašky sv. Vincenta vložiť potravinový dar (napr. cukor, múku, ryžu, alebo iné potraviny podľa vášho uváženia). Nakúpené tašky môžete priniesť na faru do mesta. Ďakujeme.

Poďakovanie – Za minulý týždeň ďakujeme bohuznámym darcom za ich milodary na opravy kostola 250; 2×100; 2×50; a 30 €. Podrobnosti nájdete na martin.fara.sk ;

Zapisovať úmysly svätých omší na december, január a február môžete telefonicky 423 84 14 alebo po svätej omši.

Oznamy v PDF

Upravené pred 24 hodín

34. nedeľa cez rok | Slávnosť Krista Kráľa

Liturgický kalendár

Po 23.XI. Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Kolumbána, opáta – ľubovoľná spomienka
Ut 24.XI. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov – spomienka
St 25.XI. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka
Št 26.XI. Féria
Pi 27.XI. Féria
So 28.XI. Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Ne 29.XI. 1. Adventná nedeľa

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme dobrovoľníkom. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.

Sväté omše – v nových protipandemických opatreniach budeme slúžiť Pon – Pia 6.00; 17:30; Sob 7:00; 17:30; Ned: 7:00; 8:30; 9:45; 11:00; 17:30; V Dražkovciach v nedeľu o 9:00; 10:15; Kvôli kapacitným obmedzenia v Sklabini zatiaľ sv. omše nebudú.

Odpustky na Slávnosť Krista Kráľa – Dnes pri svätých omšiach sa bude konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Požehnanie adventných vencov – Na budúcu nedeľu si môžete priniesť do kostola adventné vence na požehnanie.
Zbierka na charitu – Na budúcu nedeľu – prvú adventnú bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujem.

Zbierka na misie je uzavretá – nakoľko sa už vyzbieralo na misie celých 1.000 € odoslaných ešte 15.10.2020. Podrobnosti nájdete na martin.fara.sk ;

Poďakovanie – Za minulý týždeň ďakujeme bohuznámym darcom za ich milodary na opravy kostola 1.000; 2×100; 50; a na účet prišlo na opravy kostola 40 a 30 €. Podrobnosti nájdete na martin.fara.sk ;

Zapisovať úmysly svätých omší na november, december, január a február môžete telefonicky 423 84 14 alebo po svätej omši.

Upravené pred 2 dní

V súvislosti s obmedzením kapacity kostola na polovicu sa viacerí pýtate, či sa netreba zapísať na sv. omšu tak ako sme to robili v prvej vlne. Teraz je situácia rozdielna v tom, že je povolená 50 % tná kapacita, kým vtedy to bolo iba 50 ľudí. Nová norma nám teda dovoľuje účasť až 124 prítomných, čo je v týždni bezproblémovo postačujúce.

Je pravdou, že v nedeľu môže nastať problém, hlavne so sv. omšou o 7:00. Preto vás prosím, aby ste radšej využili možnosť účasti na pridanej omši o 9:45. A tiež veľmi pekne prosím ne-Martinčanov, aby šli na sv. omšu vo svojej farnosti. Rovnako to pripomínam aj Martinčanom, ktorí radi chodia do Dražkoviec. Tam je tiež silný predpoklad, že sa tam všetci nezmestíme podľa nových pravidiel.

Možno stojí za úvahu zvážiť sv. omšu na Severe, komu to vyhovuje. Tam teraz majú veru veľkú výhodu a malý predpoklad, že sa tam niekto nezmestí :-) Na stránkach uvádzajú omše v nedeľu o 8:00 pre seniorov; 9:00; 10:00; 11:00; 18:00; 19:00;

Upravené pred 14 dní

33. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Po 16.11. Sv. Margity Škótskej – ľubovoľná spomienka
Sv. Gertrúdy, panny – ľubovoľná spomienka
Ut 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
St 18.11. Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla apoštolov – ľubovoľná spomienka
Št 19.11. Féria
Pi 20.11. Féria
So 21.11. Obetovanie Panny Márie – spomienka
Ne 22.11. 34. nedeľa cez rok – Krista Kráľa – slávnosť

Ruženec Božieho milosrdenstva – sa v priamom prenose budeme modliť dnes o 15:00.

Zbierka na misie – Za ďalší milodar na misie (50 € na účet) veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi. Celkovo sa doteraz vyzbieralo 895 €. Teda 89,5 % z už odoslaných 1.000 € na misie. Podrobnosti nájdete na martin.fara.sk ;

Poďakovanie – Za minulý týždeň ďakujeme bohuznámym darcom za ich milodary na opravy kostola 200 €; 2×100 € a na účet prišlo na opravy kostola 50 €. Podrobnosti nájdete na martin.fara.sk ;

Sväté omše – sa slúžia tak ako obvykle s tým, že namiesto sv. omše v Sklabini v nedeľu o 9:00 bude sv. omša v Martine o 9:45.

Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na november, december, január a február môžete telefonicky 423 84 14 alebo po svätej omši.

Upravené pred 9 dní

32. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Po 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky – sviatok
Ut 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka
St 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa – spomienka
Št 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka
Pi 13.11. Féria
So 14.11. Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Ne 15.11. 33. nedeľa cez rok

Ruženec Božieho milosrdenstva – sa v priamom prenose budeme modliť dnes o 15:00.

Zbierka na misie – Za ďalšie milodary na misie (50+100+30 €) veľmi pekne ďakujeme bohuznámym darcom.
K 8.11.2020 sa vyzbieralo 775 € = 77.5% z už odoslaných 1.000 € na účet Biskupského úradu.

Poďakovanie – Za minulý týždeň ďakujeme dvom bohuznámym darcom za ich milodary na opravy kostola 200 a 100 €.

Živé prenosy svätých omší

Sv. omša Korunka
Po 9.11. 17:30 15:00
Ut 10.11. 17:30 15:00
St 11.11. 17:30 15:00
Št 12.11. 17:30 15:00
Pi 13.11. 17:30 15:00
So 14.11. 17:30 15:00
Ne 15.11. 8:00 15:00

Stream možno spustiť cez program VLC. Návod na nastavenie živého prenosu nájdete na našej stránke martin.fara.sk, konkrétne tu.

V situácii protipandemických opatrení vás prosíme, aby ste všetky informácie a úradné záležitosti riešili podľa informácií na našej webovej stránke martin.fara.sk.

Upravené pred 9 dní