Farnosť sv. Martina

Aktuality

  • Stretnutie – Birmovka

    V piatok 27. 01. 2023 v rámci večernej sv. omše (17:30) bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.

  • Farská púť 13. mája 2023

    Pozývame vás na Farskú púť do rakúskeho pútnického mesta Mariazell, ktorá sa uskutoční  v sobotu 13. mája 2023. Cena na osobu je 45 €. Prihlásiť sa môžete na fare do 31. […]

  • Spôsoby prijímania Eucharistie na Slovensku

    Drahí bratia a sestry, v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilok rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnejcirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, […]