Úradné hodiny

Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po svätej omši, cez telefón: 043/423 84 14

alebo na emailovej adrese mt.mesto@dcza.sk

Jubilejný rok 2025
KBS
Diecéza
Farnosť Martin-Sever