Autor spravca

  • Dotácia na vybudovanie detského ihriska RODINKA

    Rímskokatolícka cirkev, farnosť Martin je Prijímateľom dotácie zo strany Poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovej výške 50.000,00 EUR. https://www.crz.gov.sk/zmluva/7298299/ Dotácia je viazaná na účel […]

  • Spôsoby prijímania Eucharistie na Slovensku

    Drahí bratia a sestry, v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilok rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnejcirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, […]