Autor spravca

  • Detský letný tábor 2024

    Všetky deti od 6 do 14 rokov pozývame na detský letný tábor, ktorý sa uskutoční 01. – 06. júla 2024 v penzióne Roháčan v Hutách na Orave. Cena tábora je 140 €/dieťa. […]

  • Dotácia na vybudovanie detského ihriska RODINKA

    Rímskokatolícka cirkev, farnosť Martin je Prijímateľom dotácie zo strany Poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovej výške 50.000,00 EUR. https://www.crz.gov.sk/zmluva/7298299/ Dotácia je viazaná na účel […]