Kontakt


Právnický názov PO: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Martin

Adresa: Nám. SNP 1, 036 01 Martin

Štatutárny zástupca: Mgr. Pavol Gera

IČO: 17067464

DIČ: 2020597733

Bankové spojenie: SK1009000000005031038004


Telefón: +421 (0)43 423 84 14

E-mail: mt.mesto@dcza.sk

Farár: Pavol Gera

Kaplán: Miloš Kadaš

Diakon: František Galis


Nemocnica – Duchovná služba: Juraj Jendrejovský (zaopatrovanie, spoveď, …)