Nezaradené

  • Upozornenie

    Prosíme vás, aby ste nevstupovali do priestorov farskej záhrady pri kostole, kde sa pri búrke zlomil strom a prevalil strechu zvonice. Na čas budú tiež odstavené zvony. Ďakujeme vám za pochopenie.

  • Latinské spevy

    Každú prvú nedeľu v mesiaci spievame omšové spevy v latinčine, aby sme sa tak oboznámili s univerzálnym jazykom Cirkvi a mohli sa tiež aktívne zapojiť napr. do prenosov liturgických slávení z Vatikánu. Treba sa postarať […]

  • Dotácia na vybudovanie detského ihriska RODINKA

    Rímskokatolícka cirkev, farnosť Martin je Prijímateľom dotácie zo strany Poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovej výške 50.000,00 EUR. https://www.crz.gov.sk/zmluva/7298299/ Dotácia je viazaná na účel […]

Jubilejný rok 2025
KBS
Diecéza
Farnosť Martin-Sever