Pomazanie chorých


Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. (KKC, 1499)


Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav.

Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu alebo pri vážnom lekárskom zákroku. Treba sa vyhnúť istému strachu, že ide o „rozlúčku so životom“, čo navodzoval dávnejší názov tejto sviatosti „posledné pomazanie“.

Diecéza
Farnosť Martin-Sever