Krstný list

Krstný list je možné vybaviť nasledovne:

 • Osobne v kancelárií farského úradu počas úradných hodín. Upozorňujeme, že z dôvodu ochrany osobných údajov je nutné prísť osobne. Krstný list nevydávame tretím osobám, iba ak so splnomocnením.


 • Do správy je potrebné uviesť:
  • Meno a priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Mená rodičov
  • Dôvod žiadosti, pre ktorú potrebujete krstný list (k sobášu, birmovke,…)
  • Farnosť, kde máme krstný list poslať (je dobrú uviesť adresu tejto farnosti)

 • Platnosť krstného listu je 6 mesiacov.
Jubilejný rok 2025
KBS
Diecéza
Farnosť Martin-Sever