Pohreb

Ako postupovať pri nahlásení pohrebu:

  1. V prvom rade je potrebné kontaktovať ktorúkoľvek pohrebnú službu, kde nahlásite, že chcete mať katolícky pohreb. Pohrebná služba vám poskytne všetky informácie, ktoré sa týkajú pohrebu. Na základe trvalého bydliska zosnulého informuje príslušný farský úrad a dohodne termín pohrebu. Termín pohrebu (dátum a čas) je záväzný až po potvrdení farským úradom.
  2. Potom je potrebné ísť na matričný úrad, kde Vám potvrdia List o prehliadke mŕtveho a vystavia Úmrtný list.
  3. S kópiami týchto dokumentov je potrebné prísť v úradných hodinách na farský úrad, kde sa vypíše záznam o nahlásení pohrebu.

Pohrebnú sv. omšu v našej farnosti spravidla slúžime v sobotu po pohrebe o 7.00 za všetkých zosnulých, ktorých sme v danom týždni pochovali. 


Kresťanov spája viera vo vzkriesenie tela a večný život. Pohrebný obrad pre nás nie je definitívnou rozlúčkou, ale časom intenzívnej modlitby za zosnulého. Okrem modlitby odporúčame sviatosť zmierenia(spoveď) a plnú účasť na svätej omši (sväté prijímanie).

Jubilejný rok 2025
KBS
Diecéza
Farnosť Martin-Sever