Úmysly sv. omší

Pondelok25.09.202317:30 – + Andrej, Mária, Júlia, Michala, Mikuláš, Cyril, Juraj, Štefan, Veronika a Mária
Utorok26.09.202306:15 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Majku
17:30 – Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina, Katku a Hanku
Streda27.09.2023 06:15 – + kňazi
17:30 – Za dary Ducha Sv. a Božie požehnanie pre Dcéry kresťanskej lásky a vincentskú rodinu v Martine
Štvrtok28.09.2023 06:15 – + starý otec
17:30 – Za Božiu pomoc a zdravie pre Tomáša a Lukáša
Piatok29.09.2023 06:15 – + Milan Serafín, Margita a Marta
17:30 – + Mária a Ondrej
Sobota30.09.2023 07:00 – Za zosnulých farníkov a + Henrich Chudoba
17:30 – Za večnú spásu pre rodičov Veroniku a Martina a Vladislava a Štefana
Nedeľa01.10.2023 07:00 – Za chorých a trpiacich v našej farnosti
08:30 – Katarína, Jozef, Ondrej, Jozefína, Miloslav a Marieta
11:00 – Za farníkov