Farské oznamy

Pondelok27.06.2022Féria
Utorok28.06.2022Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka – spomienka
Streda29.06.2022Sv. Petra a Pavla, apoštolov – slávnosť (prikázaný sviatok) (Dražkovce 18:30)
Štvrtok30.06.2022Féria
Piatok01.07.2022Féria (Dražkovce 18:30)
Sobota02.07.2022Návšteva preblahoslavenej Panny Márie – sviatok
Nedeľa03.07.202213. NEDEĽA CEZ ROK

Pozvania a informácie:

  • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola mladých.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 16:45 v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej a večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14. V tomto čase si môžete prísť nahlásiť úmysly sv. omší na mesiac júl.
  • V piatok 01.07. bude celodenná adorácia od 6:45 hod. do 17:30 hod. Ďakujeme tým, ktorí sa zapísali na jednotlivé hodiny, že prídu.
  • V tomto týždni vo štvrtok a piatok vyspovedáme aj prvopiatkových chorých a starých.
  • Deti vo veku 7-14 rokov pozývame na letný pobytový tábor, ktorý sa uskutoční 24.7.-29.7.2022 na Donovaloch v Penzióne Zornička. Cena tábora je 145 €/dieťa. Čaká Vás bohatý program, ktorý si pre Vás prichystali naši animátori a množstvo zaujímavých atrakcií – Fun aréna Donovaly (rôzne atrakcie), hry, modlitba, sv. omša, súťaže, futbalový turnaj, návšteva aquaparku atď. Prihlášku/návratku si môžete vyzdvihnúť vo farskej kancelárii po sv. omšiach. Prosíme tých, ktorí si už prihlášku zobrali, aby ju doniesli vyplnenú do 3.7.2022 a aby zaplatili zálohu 45 €. Potrebujeme totiž skôr vedieť počet detí a tým pádom aj počet voľných miest. Ak je to potrebné, vieme poskytnúť aj súrodeneckú zľavu – teda jeden by platil 120 €.
  • Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda bude Ruženec k Božiemu milosrdenstvu pri kríži na Podháji v záhrade rodiny Hofríkových (nad zdravotným strediskom) v utorok 5.7.2022 o 15:00.
  • Od 1. júla 2022 bude v našej farnosti a vo farnosti Martin-Sever vykonávať diakonskú prax novovysvätený diakon Matúš Mažgút zo Žiliny-Hájika. Vítame ho v našej farnosti a prajeme mu veľa zdravia a Božieho požehnania do jeho diakonskej služby.
  • Ako ste si mohli všimnúť podľa postaveného lešenia, od budúceho týždňa bude pokračovať reštaurovanie severnej kaplnky (priekopskej lode kostola) v rámci dotácií „Obnovme svoj Dom“ Ministerstva kultúry SR.
  • Do jedného roka od nástupu nového farára je potrebné zriadiť novú Farskú ekonomickú radu. Na základe štatútu farár vhodným spôsobom získa od veriacich farnosti návrhy na kandidátov. Z navrhovaných kandidátov vyberie primeraný počet členov. Po vykonaní týchto skutočností boli vybratí títo členovia: Hofrík Vladislav, Hofríková Kamila, Olasová Blanka, Staňo Miroslav, Majda Anton, Gajňáková Katarína a Mužilová Dominika. Ustanovujúce stretnutie novej Farskej ekonomickej rady bude v utorok 28.6.2022 o 18:30 po večernej sv. omši. Na tomto stretnutí noví členovia zložia sľub a potvrdia ho svojím podpisom.