Farské oznamy

Pondelok25.09.2023Féria
Utorok26.09.2023Féria
Streda27.09.2023Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka
Štvrtok28.09.2023Féria
Piatok29.09.2023Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok
Sobota30.09.2023Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka
Nedeľa01.10.202326. nedeľa cez rok

Farské oznamy:

  • Za upratovanie kostola a okolia ďakujeme farníkom z Podhája a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání a ostatných ochotných farníkov, ktorí chcú a môžu pomôcť.
  • Sv. spoveďPondelok – Sobotaod 17:00 hod. v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. Môžete si prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiac október.
  • Prvé sv. prijímanie 2024 – prihlásiť dieťa na PSP môžete prísť spolu s ním počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farský úrad. Prihlasovanie detí potrvá do konca októbra.
  • Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do 17:30 hod.