Farské oznamy

Pondelok20.03.2023Sv. Jozefa, ženícha Panny Mária – slávnosť
Utorok21.03.2023Féria
Streda22.03.2023Féria
Štvrtok23.03.2023Féria
Piatok24.03.2023Féria
Sobota25.03.2023Zvestovanie Pána – slávnosť
Nedeľa26.03.2023PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Farské oznamy:

 • Dnes o 15:00 bude krížová cesta, ktorú budú viesť birmovanci.
 • V pondelok máme slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, sv. omša bude večer o 17:30.
 • Na Zelený štvrtok o 21:00 hod. bude naša farská krížová cesta na Kalvárii v Kláštore pod Znievom. Doprava bude zabezpečená autobusom. Tí, ktorí chcete ísť, zapíšte sa prosím v sakristii do utorka 28. 3. 2023.
 • Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Podhája a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání a  ostatných ochotných farníkov, ktorí chcú a môžu pomôcť.
 • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše). Nakoľko nebude v dekanáte spoločné vysluhovane sviatosti zmierenia, prosíme vás, aby ste si prijatie svätej spovede nenechávali na poslednú chvíľu a prichádzali priebežne od pondelka 27.03. do stredy 05.04. Od 28.03. budeme spovedať aj ráno od 6:15 hod.
 • Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. Ostalo nám ešte niekoľko voľných úmyslov sv. omší na mesiac apríl, keďže nám nahlásili úmysly už chorí a nevládni. Ak potrebujete, príďte si zapísať úmysel.
 • V utorok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • Štvrtok od 17:00 – 17:30 bude Adorácia.
 • V piatok o 16:45 bude Krížová cesta, ktorú budú viesť Spevokol.
 • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
 • V sobotu máme slávnosť Zvestovania Pána, sv. omša bude ráno o 07:00.
 • V nedeľu o 15:00 bude krížová cesta, ktorú bude viesť Mariánske večeradlo.
 • Birmovancom a rodičom s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie pripomíname potrebnú účasť na nedeľných sv. omšiach a stretnutiach.
 • Srdečne Vás pozývame na modlitbu chvál spojenú s eucharistickou adoráciou, ktorá sa uskutoční v sobotu 25.3.2023 o 18:30 hod. v našom farskom kostole. Súčasťou chvál bude aj slovo povzbudenia a modlitby príhovoru. Tešíme sa na Vás!
 • V piatok pri slávnostnej sv. omši v Katedrále sv. Emeráma v Nitre bol do služby akolytu ustanovený náš bohoslovec Patrik Halaj. Vyprosujeme mu veľa síl a Božích milostí do vykonávania tejto služby.
 • V stredu 22.3. sa v posluchárni vedľa vysokoškolského internátu lekárskej fakulty na ul. Novomeského 25/7 uskutoční stretnutie s kňazom o. Pavlom ohľadom Svetových dní mládeže 2023. Ak je tu niekto, kto premýšľa ísť, alebo sa rozhoduje, je pozvaný na toto stretnutie, kde sa dozvie bližšie informácie.
 • Na budúci týždeň sa v noci z 25. na 26. marca mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.