Farské oznamy

Pondelok27.05.2024Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – spomienka
Utorok28.05.2024Féria
Streda29.05.2024Féria
Štvrtok30.05.2024NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI – slávnosť (prikázaný sviatok)
Piatok31.05.2024Féria
Sobota01.06.2024Sv. Justína, mučeníka – spomienka
Nedeľa02.06.20249. nedeľa v Cezročnom období

Farské oznamy:

  • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta Stred a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola rodičov prvoprijímajúcich detí, farníkov z Prednádražia a všetkých ostatných, ktorí sú ochotní pomôcť.
  • V utorok bude v rámci sv. omše o 17:30 hod. stretnutie prvoprijímajúcich detí. Účasť je nutná! Prosíme Vás, aby ste nechali všetky lavice v strede kostola voľné pre deti s rodičmi. Rodičov prosíme, aby priniesli príspevok 30,-€ na výzdobu, fotografa a vykurovanie v kostole.
  • V sobotu o 09:00 hod. bude nácvik, o 10:00 prvá sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti a preberanie rovnošiat. Rodičov a ostatných príbuzných prosíme, aby sa snažili vyspovedať sa počas týždňa.
  • Budúcu nedeľu o 11:00 hod. bude v našom kostole slávnosť Prvého sv. prijímania. Všetky lavice v kostole budú vyhradené pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Z tohto dôvodu prosíme ostatných farníkov, aby prišli na nedeľnú sv. omšu v inom čase. Ďakujeme za pochopenie.
  • Vo štvrtok je prikázaná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú vo farskom kostole v Martine o 06:00, 16:0017:30. V Dražkovciach o 18:30. Večerná sv. omša v stredu bude tiež z tejto slávnosti. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude Eucharistická procesia a požehnanie. Na túto sv. omšu pozývame deti, ktoré by počas procesie hádzali lupienky kvetov pred sviatosť. Preto je potrebné, aby si so sebou priniesli malý košík. Zároveň prosíme tety, ktoré máte doma kvety o pomoc so zabezpečením lupeňov kvetov. Ďakujeme.
  • Sv. spoveď – Pondelok, Utorok, Streda, Piatok a Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše). Vo štvrtok nespovedáme.
  • Úradné záležitosti vybavujeme v utorok, stredu a piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať aj úmysly sv. omší na mesiac jún.
  • Počas mariánskeho mesiaca mája sa 15 minút pred večernou sv. omšou modlíme spievané loretánske litánie. Všetci ste pozvaní.
  • Na farský letný tábor máme ešte 5 voľných miest. Prihlásiť dieťa treba do 16. júna. Finančne podporiť tento tábor môžete do označenej pokladničky v kostole.
  • Všetkých mladých pozývame na dekanátnu púť do Vysokej nad Uhom, Michaloviec a Košíc v utorok 20. augusta 2024. Cena je 35 €. Prihlásiť sa treba na Farskom úrade do 20. júna 2024 so zálohou 20 €. Viac informácií nájdete na plagáte.
Diecéza
Farnosť Martin-Sever