Nasvetlenie kostola na Veľkú noc 2022

Jubilejný rok 2025
KBS
Diecéza
Farnosť Martin-Sever