Dotácia na vybudovanie detského ihriska RODINKA

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Martin je Prijímateľom dotácie zo strany Poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovej výške 50.000,00 EUR. https://www.crz.gov.sk/zmluva/7298299/

Dotácia je viazaná na účel vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska RODINKA.

Za účelom realizácie projektu farnosť Martin realizovala v súlade so zákonom verejné obstarávanie na zhotoviteľa ihriska.


Zhotoviteľ je spoločnosť: BRANO, s.r.o.

Ihrisko sa nachádza v blízkosti Katolíckej základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine na Ul. S. Tomášika 1.

Jubilejný rok 2025
KBS
Diecéza
Farnosť Martin-Sever