REZERVOVANÉ   VOĽNÉ

REZERVOVANÉ
VOĽNÉ
Rezervácia miesta na sv. omšu na mtmesto.sk. Ďakujeme Vám, že svojou rezerváciou umožníte účasť na sv. omši aj druhým. A v týchto obmedzených podmienkach pomôžete aj druhým zorganizovať si svoju účasť na sv. omši.
Ďakujeme, že si rezervujete miesto na sv. omšu (mtmesto.sk) a že sa usádzate na miesto podľa poriadku
rezervovaných a voľných miest.
Prosíme, nesadajte si tam, kde nie je vyznačené miesto!