Možnosť pristúpiť ku sv. prijímaniu

 

Keďže nie všetci majú možnosť sa dostať na sv. omšu aj na sv. prijímanie, rozhodli sme sa, že budeme každý deň po večernej sv. omši o 18:10 hod. rozdávať v kostole sv. prijímanie. Prosíme tých, ktorí budú mať záujem o sv. prijímanie, aby čakali vonku a po skončení sv. omše, keď ľudia vyjdú z kostola, následne vstúpili a vytvorili rad s rozostupmi. Po sv. prijímaní sa nezdržiavajte v kostole.

vytvorený pred 22 dňami