2% pre Martinských medikov

Z homílie sv. Jána Chryzostoma
„Hrozia veľké vlny a prudké víchrice. Ale nebojíme sa, že utonieme, lebo stojíme na skale. Nech besnie more, skalu rozrušiť nemôže.

Nech sa vzdúvajú vlny, Ježišovu loď nemôžu potopiť. Čoho sa, prosím, bojíme? Smrti? „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ (Flp 1,21) Vyhnanstva? Povedz mi! „Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.“ (Ž 24,1) Alebo zhabania majetku? „Nič sme si na svet nepriniesli a je isté, že si nič nemôžeme ani odniesť.“ (porov. 1Tim 6,7) Pohŕdam hrozbami tohto sveta a smejem sa jeho dobrotám. Chudoby sa nebojím a po bohatstve netúžim; zo smrti nemám strach a žiť sa mi nežiada, iba ak pre váš osoh. Preto myslím na prítomnosť a prosím vás: Majte dôveru.  Nepočuješ, ako hovorí Pán: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18,20)? A kde je toľký ľud zviazaný putami lásky, tam by nebol on? Mám jeho záruku: budem sa spoliehať na vlastné sily? Mám jeho Písmo: ono je moja palica, ono je moja istota, ono je môj pokojný prístav. Aj keby sa rútil celý svet, mám doklad, čítam jeho list a on je moja hradba, on je moja ochrana. Aký list? „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20

Podpora Martinských medikov Milí priatelia, vďaka vašim darom a poukázaniu 2% dane občianskemu združeniu Martinskí medici, ktoré existuje pri Centre univerzitnej pastorácie na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, môžeme zabezpečiť kvalitné prednášky aj podporu rôznych aktivít spoločenského, kultúrneho a charitatívneho zamerania pre  tudentov martinskej lekárskej fakulty.

Údaje potrebné pre poukázanie dvoch percent dane sú: IČO: 42432391 Právna forma: Občianske združenie Obchodné meno (názov): MARTINSKÍ MEDICI Sídlo: Námestie SNP 4062/1, 036 01 Martin Priamy finančný dar môžete poukázať na číslo účtu (Slovenská sporiteľňa a.s.): SK55 0900 0000 0050 7457 5547 Za vaše dary hmotné aj duchovné vám ďakujeme, za všetkých našich podporovateľov pravidelne slúžime sv. omšu.

 

vytvorený pred 3 mesiacmi , upravený pred 7 dňami