Nedeľné oznamy

Farské oznamy - 18. nedeľa v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Po 02.08.2021

Sv. Euzébia Vercellského, biskupa, ľubovoľná spomienka

Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza, ľubovoľná spomienka

Ut 03.08.2021 Féria
St 04.08.2021 Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Št 05.08.2021 Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka
Pi 06.08.2021

Premenenie Pána, sviatok (prvý piatok v mesiaci)

So 07.08.2021 Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Ne 08.08.2021 19. nedeľa v období cez rok

Pozvania a informácie:

 • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
 • Prvopiatková sv. spoveď K prvému piatku budeme spovedať každý deň od pondelka do piatku ráno od 6:00 a večer od 16:30. Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok a piatok od 9:00 hod. V stredu dopoludnia budeme spovedať v domovoch dôchodcov.
 • Prvopiatková adorácia – V Piatok bude celodenná adorácia, na ktorú všetkých pozývame. Osobitne ďakujeme tým, ktorí sa zaviazali hodinovou adoráciou vyprosovať Božie požehnanie pre naše mesto, farnosť a za obrátenie hriešnikov.
 • Porciunkulové odpustky – 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas´ a Sláva), (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33 § 1: bod 2c, 3e, 5b).
 • Pozvanie stať sa dobrovoľníkom - Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Pred-registrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk. Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.
 • Pozvanie na Púť pod Znievom – V dňoch 13. - 15. augusta 2021 sa uskutoční Púť pod Znievom, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Bližšie informácie si môžete pozrieť na plagáte na nástenke.
 • On je živý – V dňoch 10. - 12. septembra 2021 Komunita Emanuel organizuje víkendové stretnutie pre mladých od 18 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici. Organizátori si pre záujemcov pripravili bohatý program. Ak by mal niekto z mladých záujem, bližšie informácie nájde na plagáte na nástenke.
 • Zbierka školských potrieb – Aj tento rok od 1. júna do 4. septembra 2021 sa koná zbierka školských pomôcok v priestoroch Domu charity sv. Krištofa v Martine. Kde môžete každý pracovný deň v čase od 7:00 – 14:00 hod. doniesť funkčné školské pomôcky, ktoré po ukončení zbierky budú darované sociálne slabším rodinám. V mene núdznych vopred ďakujú pracovníci charity.
 • Oprava Bohostánku – V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia Bohostánku tu vo farskom kostole. Pracujú na tom dobrovoľníci za pomoci odborníkov v rámci svojho voľného času. Prosíme ďalších dobrovoľníkov, keby sa prihlásili na pomoc v pondelok dopoludnia, poprípade aj ďalšie dni podľa dohody.
 • Na Prvý piatok bude sv. omša aj na filiálke Drážkovce o 19:00 hod. Sv. spoveď bude pol hodinu pred sv. omšou.
 • Úradné hodinyPočas prázdnin úradné záležitosti budeme vybavovať po rannej a večernej sv. omši, v pondelok až piatok, alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14.
  • V tomto čase si môžete prísť zapísať aj úmysly sv. omší na august.

Sväté omše počas prázdnin:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

6:00

17:30

6:00

17:30

6:00

17:30

6:00

17:30

6:00

17:30

7:00

17:30

7:00 8:30 11:00

Dražkovce 9:45

Úmysly sv. omší:

 

 

Oznamy
vytvorený pred 6 mesiacmi , upravený pred 4 dňami