Pozvania a informácie:

  • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – pol hodinu pred sv. omšou. (nie počas sv. omše). Kvôli opatreniam spovedáme vo farskej kancelárii.
  • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Pondelok - Piatok po rannej a večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14. V tomto čase si môžete prísť zapísať aj úmysly sv. omší na mesiac november.
  • V zbierke na katedrálu z minulej nedele ste darovali 470 eur. Úprimné Pán Boh zaplať.
  • Prvé sv. prijímanie – Prvé stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude v utorok 26.10.2021 na sv. omši o 17:30 vo farskom kostole v režime OTP. Táto sv. omša je rezervovaná iba pre deti a rodičov.
  • Farská púť – V sobotu 23. 10. 2021 sa uskutoční farská púť ku bl. Anke Kolesárovej. Situácia to dovoľuje. Máte poslednú možnosť prihlásiť sa do utorka! Keď nenaplníme autobus, púť sa ruší. V tento deň nebude ranná sv. omša.  Bližšie informácie si môžete prečítať na nástenke. Púte sa môže zúčastniť 47 záujemcov. Cena je 32 € / osoba. Zapísať sa môžete vo farskej kancelárii počas úradných hodín.
  • Zmena času! O týždeň, v noci z 30. na 31. októbra, sa mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

Sväté omše v tomto týždni:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

6:00

17:30

6:00

17:30

6:00

17:30

9:30 - Martin-Sever

17:30

6:00

17:30

7:00

17:30

7:00 8:30 11:00 17:30

Dražkovce 10:15

Úmysly sv. omší:

 

 

Oznamy
vytvorený pred 8 mesiacmi , upravený pred dňom

 

Sv. omše vo farskom kostole

 

Pondelok – piatok:

6:00 a 17:30 v režime „základ“ (1 osoba na 15 m2) 15 osôb

 

 

Utorok o 6:00 v režime „kompletne zaočkovaní“ (bez limitu)

 

Streda o 17:30 v režime „kompletne zaočkovaní“ (bez limitu)

 

 

 

Sobota:

7:00 v režime „základ“ (1 osoba na 15 m2) 15 osôb

17:30 v režime „kompletne zaočkovaní“ (bez limitu)

 

Nedeľa:

7:00 v režime „základ“ (1 osoba na 15 m2) 15 osôb

8:30 v režime „kompletne zaočkovaní“ (bez limitu)

11:00 v režime „základ“ (1 osoba na 15 m2) 15 osôb

17:30 v režime „základ“ (1 osoba na 15 m2) 15 osôb

 

 

vytvorený pred mesiacom , upravený pred 15 dňami

Keďže sme ako okres v červenej farbe, boli sme nútení rozhodnúť o fungovaní v našom kostole.

Preto od pondelka budeme fungovať v režime „základ“ okrem sv. omše v utorok ráno, stredu večer, v sobotu večer a v nedeľu o 8:30, kde budú môcť prísť iba kompletne zaočkovaní.

Prosíme Vás o vašu individuálnu zodpovednosť. V prípade kontroly si právne následky z nedodržania pravidiel znáša každý individuálne!!!

Počet miest na sedenie v režime „základ“ na bohoslužbách je obmedzený - 1 osoba na 15 m2 kapacity kostola, u nás 15 ľudí s povinným zoznamom.

Prosíme Vás, aby ste si pri vstupe zobrali iba jeden lístok a po sv. omši ho vrátili. Keď lístok nenájdete, znamená to, že kapacita je naplnená a môžete ostať na sv. omši vonku pred kostolom, kde sa bude rozdávať aj sv. prijímanie. Na vstup do kostola na sv. omšu bude otvorený iba bočný vchod vo dvore, nie od ulice.

Prosíme Vás, aby ste si všetci (očkovaní aj neočkovaní) priniesli na každú sv. omšu lístok, na ktorom uvediete meno, priezvisko, telefónne číslo alebo e-mail, a vhodili ho do pripravenej schránky na stolíku pri dverách. Ak žijete v spoločnej domácnosti stačí iba jeden lístok. Tieto lístky nikomu neposkytujeme, ale sme ich povinní uchovávať po dobu 14 dní pre prípad výskytu ohniska nákazy, následne budú skartované.

Na sv. omšu do kostola je potrebné si zobrať respirátor FFP2, dodržiavať rozostupy a používať dezinfekciu.

 

Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – pol hodinu pred sv. omšou. (nie počas sv. omše). Kvôli opatreniam budeme spovedať vo farskej kancelárii.

 

vytvorený pred mesiacom , upravený pred 22 dňami

 

Keďže nie všetci majú možnosť sa dostať na sv. omšu aj na sv. prijímanie, rozhodli sme sa, že budeme každý deň po večernej sv. omši o 18:10 hod. rozdávať v kostole sv. prijímanie. Prosíme tých, ktorí budú mať záujem o sv. prijímanie, aby čakali vonku a po skončení sv. omše, keď ľudia vyjdú z kostola, následne vstúpili a vytvorili rad s rozostupmi. Po sv. prijímaní sa nezdržiavajte v kostole.

vytvorený pred 22 dňami

V utorok (5. jan. 2020) dorazili nové svetlá a dnes, (14. jan. 2021) elektrikári dokončili montáž. Jedná sa o hlavné svietidlá 2 +3 +2 v hlavnej lodi a v bočných. Ešte bude treba softwérovo nastaviť rôzne režimy svietenia. Ostatné osvetlenie vrátane presbytéria sa bude riešiť v druhej etape a podľa finančných možností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytvorený pred 9 mesiacmi , upravený pred 22 dňami