Farské oznamy - 26. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár:

Po 27.09.2021 Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Ut 28.09.2021 Féria
St 29.09.2021 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Št 30.09.2021 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Pi 01.10.2021 Sv. terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
So 02.10.2021 Svätých anjelov strážcov - spomienka
Ne 03.10.2021 27. nedeľa v cezročnom období

Pozvania a informácie:

 • Dnes je zbierka na pomoc pre chudobných na Kube. Za Vaše milodary vyslovujeme dopredu „Pán Boh zaplať!.

 • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola mladých.

 • Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať pondelok – piatok od 16:30 a počas ranných sv. omší od 6:00. Kvôli opatreniam budeme spovedať vo farskej budove. Chorých a nevládnych budeme spovedať vo štvrtok a v piatok od 9.00 hod. V sobotu budeme spovedať pol hodinu pred rannou aj večernou sv. omšou.
 • Na Prvý piatok bude sv. omša aj na filiálke Drážkovce o 19:00 hod. Sv. spoveď bude pol hodinu pred sv. omšou.
 • Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským programom.
 • Úradné hodinyÚradné záležitosti vybavujeme: Pondelok - Piatok po rannej a večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14V tomto čase si môžete prísť zapísať aj úmysly sv. omší na mesiac október.
 • 1. sv. prijímanie 2022 prihlásiť dieťa na PSP môžete prísť spolu s ním počas úradných hodín od pondelka do piatku po sv. omši na farský úrad. Prihlasovanie detí potrvá do konca septembra.
 • Keďže sme ako okres v červenej farbe, boli sme nútení rozhodnúť o fungovaní v našich kostoloch. Preto od pondelka budeme fungovať v režime „základ“ okrem sv. omše v utorok ráno, stredu večer, v sobotu večer a v nedeľu o 8:30, kde budú môcť prísť iba kompletne zaočkovaní. Prosíme Vás o vašu individuálnu zodpovednosť. V prípade kontroly si právne následky z nedodržania pravidiel znáša každý individuálne!!!
 • Počet miest na sedenie v režime základ na bohoslužbách je obmedzený na 1 osobu na 15 m2 kapacity kostola, u nás 15 ľudí s povinným zoznamom + asistencia. Prosíme Vás, aby ste si pri vstupe zobrali IBA JEDEN LÍSTOK a po sv. omši ho vrátili. Keď lístok nenájdtete, znamená to, že kapacita je naplnená a môžete ostať na sv. omši vonku pred kostolom, kde sa bude rozdávať aj sv. prijímanie. Na vstup do kostola na sv. omšu bude otvorený iba bočný vchod vo dvore, nie do ulice. 10 miest je rezervovaných pre kňaza a asistenciu.
 • Prosíme Vás, aby ste si všetci (očkovaní aj neočkovaní) priniesli na každú sv. omšu lístok, na ktorom uvediete meno, priezvisko, telefónne číslo alebo e-mail, a vhodili ho do pripravenej schránky na stolíku pri dverách. Ak žijete v spoločnej domácnosti stačí iba jeden lístok. Tieto lístky nikomu neposkytujeme, ale sme ich povinní uchovávať po dobu 14 dní pre prípad výskytu ohniska nákazy, následne budú skartované.
 • Na sv. omšu do kostola je potrebné si zobrať respirátor FFP2, dodržiavať rozostupy a používať dezinfekciu.
 • Keďže nie všetci majú možnosť sa dostať na sv. omšu aj na sv. prijímanie, rozhodli sme sa, že budeme každý deň po večernej sv. omši o 18:10 hod. rozdávať v kostole sv. prijímanie. Prosíme tých, ktorí budú mať záujem o sv. prijímanie, aby čakali vonku a po skončení sv. omše, keď ľudia vyjdú z kostola, následne vstúpili a vytvorili rad s rozostupmi. Po sv. prijímaní sa nezdržiavajte v kostole.
 • Ako pristupovať ku sv. prijímaniu Keď pri rozdávaní svätého prijímania prídeš na rad, zlož si rúško, predlož obe ruky preložené cez dlane tak, že horná je ľavá a spodná pravá (ľaváci naopak). Po vložení hostie do dlane si ju spodnou rukou vezmeš a ešte pred kňazom alebo iným rozdávateľom ju prijmeš. Až potom sa odoberieš na svoje miesto. Zároveň prosíme tých, ktorí chcú prijať do úst, aby išli poslední. Taktiež prosíme o dodržiavanie rozostupov.
 • Ohlášky 16.10.2021 chcú v našej farnosti uzatvoriť sviatostné manželstvo Peter Bátory z farnosti Martin-Sever a Simona Ladňáková z farnosti Martin. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.
 • Farská púť – V sobotu 23. 10. 2021 sa uskutoční farská púť ku bl. Anke Kolesárovej, ak to situácia dovolí. V tento deň nebude ranná sv. omša. Bližšie informácie si môžete prečítať na nástenke. Púte sa môže zúčastniť 47 záujemcov. Cena je 32 € / osoba. Zapísať sa môžete vo farskej kancelárii počas úradných hodín aj so zaplatením zálohy 20 €, ktorá bude v prípade zrušenia púte vrátená.

Sväté omše:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

6:00

17:30

6:00

17:30

6:00

17:30

6:00

17:30

6:00

17:30

7:00

17:30

7:00 8:30 11:00 17:30

Dražkovce 10:15

Sklabiňa 09:00

Úmysly sv. omší:

 

 

Oznamy
vytvorený pred 8 mesiacmi , upravený pred 2 dňami

 

Sv. omše vo farskom kostole od pondelka 20. 9. 2021

 

Pondelok – piatok:

6:00 a 17:30 v režime „základ“ (1 osoba na 15 m2) 15 osôb

 

 

Utorok o 6:00 v režime „kompletne zaočkovaní“ (bez limitu)

 

Streda o 17:30 v režime „kompletne zaočkovaní“ (bez limitu)

 

Sobota:

7:00 v režime „základ“ (1 osoba na 15 m2) 15 osôb

17:30 v režime „kompletne zaočkovaní“ (bez limitu)

 

Nedeľa:

7:00 v režime „základ“ (1 osoba na 15 m2) 15 osôb

8:30 v režime „kompletne zaočkovaní“ (bez limitu)

11:00 v režime „základ“ (1 osoba na 15 m2) 15 osôb

17:30 v režime „základ“ (1 osoba na 15 m2) 15 osôb

 

 

vytvorený pred 8 dňami , upravený pred 2 dňami

Keďže sme ako okres v červenej farbe, boli sme nútení rozhodnúť o fungovaní v našom kostole.

Preto od pondelka budeme fungovať v režime „základ“ okrem sv. omše v utorok ráno, stredu večer, v sobotu večer a v nedeľu o 8:30, kde budú môcť prísť iba kompletne zaočkovaní.

Prosíme Vás o vašu individuálnu zodpovednosť. V prípade kontroly si právne následky z nedodržania pravidiel znáša každý individuálne!!!

Počet miest na sedenie v režime „základ“ na bohoslužbách je obmedzený - 1 osoba na 15 m2 kapacity kostola, u nás 15 ľudí s povinným zoznamom.

Prosíme Vás, aby ste si pri vstupe zobrali iba jeden lístok a po sv. omši ho vrátili. Keď lístok nenájdete, znamená to, že kapacita je naplnená a môžete ostať na sv. omši vonku pred kostolom, kde sa bude rozdávať aj sv. prijímanie. Na vstup do kostola na sv. omšu bude otvorený iba bočný vchod vo dvore, nie od ulice.

Prosíme Vás, aby ste si všetci (očkovaní aj neočkovaní) priniesli na každú sv. omšu lístok, na ktorom uvediete meno, priezvisko, telefónne číslo alebo e-mail, a vhodili ho do pripravenej schránky na stolíku pri dverách. Ak žijete v spoločnej domácnosti stačí iba jeden lístok. Tieto lístky nikomu neposkytujeme, ale sme ich povinní uchovávať po dobu 14 dní pre prípad výskytu ohniska nákazy, následne budú skartované.

Na sv. omšu do kostola je potrebné si zobrať respirátor FFP2, dodržiavať rozostupy a používať dezinfekciu.

 

Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – pol hodinu pred sv. omšou. (nie počas sv. omše). Kvôli opatreniam budeme spovedať vo farskej kancelárii.

 

vytvorený pred 16 dňami , upravený pred 2 dňami

 

Keďže nie všetci majú možnosť sa dostať na sv. omšu aj na sv. prijímanie, rozhodli sme sa, že budeme každý deň po večernej sv. omši o 18:10 hod. rozdávať v kostole sv. prijímanie. Prosíme tých, ktorí budú mať záujem o sv. prijímanie, aby čakali vonku a po skončení sv. omše, keď ľudia vyjdú z kostola, následne vstúpili a vytvorili rad s rozostupmi. Po sv. prijímaní sa nezdržiavajte v kostole.

vytvorený pred 2 dňami

V utorok (5. jan. 2020) dorazili nové svetlá a dnes, (14. jan. 2021) elektrikári dokončili montáž. Jedná sa o hlavné svietidlá 2 +3 +2 v hlavnej lodi a v bočných. Ešte bude treba softwérovo nastaviť rôzne režimy svietenia. Ostatné osvetlenie vrátane presbytéria sa bude riešiť v druhej etape a podľa finančných možností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytvorený pred 9 mesiacmi , upravený pred 2 dňami