Ostatné oznamy


  • Betlehemské sestry v Rakúskom Kinderalme pri Salzburgu ponúkajú duchovné cvičenia pre ženy vo veku 18-38 rokov. Prednášky budú prekladané do slovenčiny. Informácie a kontakt nájdete na nástenke.
  • Aj tento rok od 1. júna do 15. septembra 2023 sa koná zbierka školských pomôcok v priestoroch Domu charity sv. Krištofa v Martine. Kde môžete každý pracovný deň v čase od 7:00 – 14:00 hod. doniesť funkčné školské pomôcky, ktoré po ukončení zbierky budú darované sociálne slabším rodinám. V mene núdznych vopred ďakujú pracovníci charity.