Ostatné oznamy

  • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ladce a Nadácia AGAPA Ladce, Vás srdečne pozývajú na medzinárodné kultúrno-duchovné podujatie Mladosť – nádej budúcnosti do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov v sobotu 2. júla 2022 od 13.00 h. Svätá omša je o 15.30 h. Viac info na plagáte.
  • Taktiež ste pozvaní na CYRILOMETODSKÉ DNI do Terchovej 3. – 5. 7. 2022. Viac info na plagáte.