Ostatné oznamy


  • Farnosť Sučany vás pozýva na púť do Svätej zeme v dňoch 9. – 16. marca 2024. Záväzne sa treba prihlásiť u p. farára v Sučanoch najneskôr do konca októbra 2023. Bližšie informácie sú na internetovej stránke farnosti.
  • Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 3. – 5. novembra 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Viac informácií na plagáte.